Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie - standardy, narzędzia, dobre praktyki

Konferencja w formule zdalnego dostępu

maj 20, 2021 – maj 21, 2021


Biblioteka Jagiellońska w Krakowie serdecznie zaprasza na Ogólnopolską konferencję "Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie – standardy, narzędzia, dobre praktyki". Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu "Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ". Projekt ma na celu szerokie udostępnianie zasobów nauki i dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wszystkim zainteresowanym oraz pogłębienie powszechnej świadomości znaczenia otwartości zasobów wiedzy dla gospodarczego i społecznego rozwoju. Referaty, prezentacje i dyskusje będą okazją do upowszechnienia zgromadzonych w toku projektu wiedzy i doświadczeń.

 

Ogłoszenia

 
Brak ogłoszeń.
 
Więcej ogłoszeń...

Obrazek strony domowej Konferencji

Informacje na temat KonferencjiCreative Commons Licence
Zawartość witryny dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.